Academia de Studii Economice din Bucuresti are ca viziune asumarea rolului complex de pol regional de educatie si de cercetare stiintifica avansata.

Pentru atingerea obiectivelor strategice, în perioada 2016–2020, propunem următoarele direcții de acțiune:

- îmbunătăţirea calităţii procesului educațional şi orientarea către cerinţele pieţei muncii;

- consolidarea excelenţei în cercetare ştiinţifică şi inovare;

- recunoaşterea, valorizarea şi dezvoltarea capitalului uman;

- consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale;

- creșterea implicării studenţilor în managementul universităţii și îmbunătățirea condițiilor sociale ale acestora;

- consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu mediul economico-social;

- modernizarea și dezvoltarea infrastructurii și îmbunătăţirea capacităţii de finanțare a universității;

- îmbunătățirea imaginii şi vizibilității universităţii;

- promovarea unui management performant, participativ și transparent.

Lasă un comentariu

Program de Management

Descarca programul meu de management dedicat urmatorilor
4 ani

    Pagina mea de Facebook