Acțiunile principale pe care vi le propun pentru dezvoltarea activitatii de cercetare sunt următoarele:

– Reorganizarea cercetării ştiinţifice din universitatea noastră, în vederea creşterii componentei sale internaţionale şi asigurării aplicabilităţii rezultatelor obţinute.

– Susţinerea financiară transparentă a cadrelor didactice și cercetătorilor (prin plata cheltuielilor de deplasare şi a taxelor de participare, în limita fondurilor disponibile) în vederea participării la conferințe internaționale de prestigiu, care să asigure creșterea vizibilității universității noastre și să contribuie la obținerea finanțării publice suplimentare.

– Continuarea premierii articolelor publicate în reviste cu Scor Relativ de Influență mai mare de 0.25.

– Consolidarea activităților centrelor de cercetare existente.

– Încurajarea semnării de contracte de cercetare cu mediul de afaceri și cu administrația publică.

– Finanţarea din venituri proprii a temelor de cercetare de interes major pentru ASE.

– Achizitionarea de abonamente care dau acces nerestricționat la bazele de date științifice internaționale.

– Susţinerea, împreună cu Fundația ASE, a acordării premiilor de excelenţă pentru activitatea de cercetare şi inovare.

Lasă un comentariu

Program de Management

Descarca programul meu de management dedicat urmatorilor
4 ani

    Pagina mea de Facebook