0223 _IMG_8170M-am născut în urmă cu aproape 48 de ani într-o familie obișnuită din mediul rural, care m-a crescut în spiritul valorilor tradiționale și simple ale satului românesc: modestia, atașamentul față de familie, importanța muncii, respectul față de oameni, obligația de a-i saluta pe toți, indiferent de rangul social, de a merge duminica la biserică, de a fi smerit în fața spiritului suprem, de a nu uita de unde am plecat. Sunt bunurile mele cele mai prețioase, pe care mi le-au dat paradisul copilăriei mele și truda părinților mei. Este ceea ce încerc, la rândul meu, să le transmit lui Florin și Mihai, băieții mei.

Am vrut să învăț cât mai bine pentru a le mulțumi, astfel, părinților mei. Am urmat gimnaziul în cel mai frumos, pentru mine, loc de pe pământ – satul natal, de unde am plecat în orașul cel mai apropiat, Buzău, la Liceul economic și de drept administrativ, al cărui absolvent sunt mândru să fiu. Am știut dintotdeauna că vreau să fiu student la ASE și am sperat să îmi pot realiza acest vis. Le sunt recunoscător profesorilor de liceu pentru că, mulțumită dăruirii dânșilor am fost admis, în 1988, la ASE. Dragostea și respectul față de rădăcinile mele au fost argumentele pentru care alegerea Facultății de Economia şi Gestiunea Producţiei Agricole şi Alimentare a venit de la sine. Am absolvit facultatea ca șef de promoție.

Academia de Studii Economice din București a fost și este locul meu de suflet, profesional vorbind. Șansa de a rămâne cadru didactic în universitate a însemnat o mare bucurie, pe care o resimt până astăzi, de fiecare dată când deschid ușa amfiteatrului și aud murmurul specific al studenților, în așteptarea unui curs. Am parcurs traseul firesc al ierarhiei didactice și astfel am fost preparator, asistent, lector, conferențiar și, din 2007 – profesor. Aș lua-o oricând de la capăt. ASE este destinul meu profesional.

Am dorit să fiu alături de această universitate și, dincolo de a o servi cât de bine pot de la catedră, am vrut să descopăr cum funcționează ea, care este mecanismul progresului ei, determinat – în esență – de dinamica și calitatea relației biunivoce profesor – student. Începând cu anul 2000, într-o succesiune care m-a ajutat să aflu, să înțeleg și să doresc să mă implic în evoluția universității, dar și să fiu tot mai bine pregătit pentru aceasta, am fost, pe rând, director al departamentului social, consilier al rectorului, șef de catedră, director și secretar de stat, prorector în mandatele 2008 – 2012 și 2012 – 2016.

Am învățat, în acești 16 ani de prezență activă în top management, importanța echipei de lângă tine, a loialității și a transparenței în ceea ce decizi și faci, a climatului pozitiv și a echilibrului. Am învățat că este normal să-ți recunoști slăbiciunile și să înveți din ele.

Am lucrat în echipele a trei rectori ai ASE-ului. Am învățat multe despre managementul universității noastre, fiind parte a acestor experiențe de leadership. Le sunt recunoscător domnilor rectori Paul Bran, Ion Gh. Roșca, Pavel Năstase, echipelor domniilor lor pentru aceasta. Sunt mândru că pot sluji această universitate și sunt motivat și decis să o fac în continuare.

Modestia, atașamentul față de familie, munca, respectul față de om, mersul la biserică duminica au rămas valorile mele supreme. Nu am uitat de unde am plecat.

Vă mulțumesc,

Nicolae Istudor