contact

M-am născut la 24 martie 1968, în localitatea Grăjdana, județul Buzău.  Am urmat cursurile şcolii generale din localitatea natală și Liceul economic și de drept administrativ din Buzău. În perioada 1988-1993, am fost student la Facultatea de Economia şi Gestiunea Producţiei Agricole şi Alimentare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, pe care am absolvit-o ca şef de promoţie. Sunt doctor în economie din anul 2000.

  În ceea ce priveşte activitatea didactică, am parcurs toate etapele începând cu anul 1993, ca preparator și până în 2007, când am obținut titlul de profesor. Sunt titular de curs la următoarele discipline: Strategii şi politici de dezvoltare rurală şi regională, Dezvoltare rurală şi regională, Burse de mărfuri agroalimentare, Logistica întreprinderilor agroalimentare, Managementul sistemului logistic al întreprinderilor agroalimentare, cursuri pe care le susțin la ciclurile licenţă și masterat din cadrul facultăţilor din ASE. Am fost titular de curs la disciplina Dezvoltare durabilă din cadrul Şcolii postdoctorale „Economia transferului de cunoaştere în dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului”, tutore în cadrul proiectului ”Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, formator in cadrul unor cursuri la Institutul Naţional de Administraţie şi de Marketing al produselor viti-vinicole – Patronatul Naţional al Viei şi Vinului. Sunt fondatorul programului de masterat ”Managementul proiectelor de dezvoltare rurală și regională” de la Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului.

   Am o substanțială experiență managerială în ASE, dar și alte instituții.

    Am fost prorector al ASE timp de 8 ani, în mandatul 2008-2012 responsabil de activitatea socială și relații cu organizațiile studențesti, iar în 2012 – 2016 am coordonat domeniile Relațiilor interinstituționale și cu mediul economico-social, Relaţiei cu mediul de afaceri, cu alte universităţi, Dezvoltarea de programe/proiecte în parteneriat cu mediul economico-social, inclusiv cele finantate din fonduri europene, ș.a.

     Am deținut funcţii în cadrul instituţiilor de stat: secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (2004 – 2005), unde am înființat Departamentul de Dezvoltare Rurală și am coordonat programul SAPARD; director general în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (2001 – 2004); responsabil al Departamentului de Dezvoltare Rurală și Politici Agricole din M.A.D.R.

      Sunt vicepreședinte al Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (2015-prezent), membru al Consiliului Național al Cercetării Științifice (2015 – prezent), președinte al Comisiei de Știinte Economice si Administrarea Afacerilor din cadrul CNATDCU (septembrie 2012 – prezent), preşedinte Comitet Director „Asociaţia Facultăţilor de Economie din România”  (2012 – prezent), vicepresedinte al Asociației Generale a Economiștilor din Romania (2013 – prezent).

       Activitatea de cercetare constituie, în mod firesc pentru un cadru didactic universitar, o prioritate. Am participat în 26 proiecte de cercetare, din care 3 internaționale și 23 naționale (8 in calitate de director şi 15 in calitate de membru). Sunt autorul a 11 cărţi de specialitate, dintre care două cărţi în calitate de unic autor, a 11 articole cotate ISI în diverse reviste de specialitate precum: Revista Sustaninability, Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Revista Amfiteatrul Economic, Revista Romanian Agriculture Research, Revista de Chimie etc. şi 6 articole în reviste din străinătate de profil, am peste 57 de articole prezentate la conferinţe naţionale şi internaţionale, in revistele de specialitate din ţară.

        Începând cu anul 2010 sunt membru in Comitetul Editorial International al revistei „Journal of Agricultural Sciences”, ISSN – 1450 – 8109, Belgrade, Serbia. Din 2012 sunt membru în Comitetul Editorial Internaţional al revistei „Economics of Agriculture”, ISSN – 0352 – 3462 Belgrade, Serbia, al revistei „Theoretical and Applied Economics”, ISSN – 1841 – 8678, Editura Economică, Bucureşti, precum și al revistei ” ”Amfiteatru Economic”, Editura ASE, ISSN 1582-9146.

         Am fost onorat să primesc o serie de diplome şi distincţii, dintre care amintesc

         • Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de cavaler, pentru activitatea desfăşurată în vederea dezvoltării rurale şi eficientizării ramurilor agricole şi silvice în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu ocazia Zilei Naţionale a României – Preşedenţia României (2004);
         • Diploma de recunoaştere a activităţii depuse în sectorul agroalimentar – Organizatia Naţiunilor Unite pentru Agricultura si Alimentatie (FAO) – martie 2010;
         • Diplomă de excelenţă pentru recunoaşterea contribuţiei aduse la dezvoltarea Institutului de Economie Agrară din Belgrad, 2009;
         • Diplomă de excelenţă acordată de Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă pentru contribuţia adusă în fundamentarea economică a filierei vitivinicole în România, Bucureşti, decembrie 2008;
         • Diplomă „Profesorul anului 2009” acordată de Asociaţia Facultăţilor de Economie din România, 2010;
         • Laurii „Tribunei Economice” 2004 – pentru fidelitate faţă de Grupul de presă şi editură „Tribuna Economică” şi pentru contribuţii deosebite la asigurarea înaltei clase a publicaţiilor noastre, la promovarea acestora în rândurile unui public de elită;
         • Diplomă de excelenţă – în semn de recunoaştere şi preţuire a sprijinului acordat activităţii desfăşurate de Fondul de Garantare a Creditului Rural (2004);
         • Diploma de Excelenţă pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea învăţământului superior economic din Romania acordata de Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii din Craiova. – 2011;
         • Diploma de excelenţă pentru performanţă în managementul universitar acordată de Societatea Română de Statistică, 2010;
         • Diploma de excelenţă pentru performanţă în managementul universitar – Universitatea Ovidius, Constanţa, mai 2010;
         • Diplomă de Excelenţă pentru sprijinul acordat Concursului Internaţional de Vinuri Bucureşti, 2012;
         • Diploma Georgescu Roegen pentru cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor de organisme naţionale sau internaţionale – Academia de Studii Economice din Bucureşti (2005, 2006);
         • Diploma de Excelenţă pentru activitatea desfăşurată în managementul academic, Societatea Română de Statistică şi Institutul Naţional de Statistică, decembrie 2011.

         Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
         februarie, 2016